Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NA SKRÓTY

Studia podyplomowe

ESRI Site dla edukacji

S4C - Science for the Carpathians

GISday

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji (Zakład SIGKiT) został założony w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 lipca 2007 roku. Zakład SIGKiT powstał z połączenia działających wcześniej w IGiGP zakładów: Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz Kartografii i Teledetekcji.

Zespół Zakładu SIGKiT prowadzi badania dotyczące wykorzystania w geografii technologii pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji informacji geograficznej (teledetekcja, GIS, kartografia), zajmuje się dydaktyką oraz popularyzacją wiedzy na ten temat. Ważnym polem działalności edukacyjnej Zakładu jest stosowanie e-learningu oraz metodyka e-learningu w geografii.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Publikacja w Nature

27 lipca 2023

Osadnictwo w pobliżu obszarów naturalnych (ang. Wildland-Urban Interface, WUI) zajmuje niecałe 5% powierzchni lądowej Ziemi, lecz mieszka tam ponad 41% populacji ludzi. To przestrzeń, gdzie interakcje człowieka i środowiska są szczególnie intensywne. To w tych strefach wpływ człowieka na środowisko jest szczególnie istotny i objawia się np. wysokim stopniem fragmentacji siedlisk, czy też częstszymi kontaktami między dzikimi zwierzętami i człowiekiem, co może sprzyjać rozprzestrzenianiu chorób odzwierzęcych. Jednak najczęstszym powodem badania WUI do tej pory było ryzyko pożarowe. Pierwszą globalną mapę WUI opracował międzynarodowy zespół naukowców, a opublikowało ją właśnie prestiżowe czasopismo „Nature”. Współautorem artykułu jest dr Dominik Kaim z naszego Zakładu.

>>> więcej

 

Studenci z Leuven z wizytą w zakładzie

14 grudnia 2022

Na przełomie listopada i grudnia zakład odwiedziło troje studentów z uniwersytetu KU Leuven w Belgii. 

>>> więcej

Książka Prof. dr hab. Jacka Kozaka pt. Geografia: podejście cyfrowe

22 luty 2022

Jest już dostępna w formacie pdf książka Prof. dr hab. Jacka Kozaka pt. Geografia: podejście cyfrowe.

>>> pobierz

 

Puszcza karpacka

10 września 2021

Dane FORECOM wykorzystane w dyskusji na temat Turnickiego Parku Narodowego przez Lasy Państwowe (LP) 

>>> więcej

Ogłoszenie – stypendysta/ka do projektu NCN (wektoryzacja)

29 stycznia 2021

Poszukiwani kandydaci/tki zainteresowani/e wektoryzacją wybranych treści archiwalnych map topograficznych w ramach projektu Sonata NCN „Wpływ zmian użytkowania ziemi na częstość konfliktów między człowiekiem a dzikimi zwierzętami w Karpatach Polskich”.

Wynik naboru: Pani Mahsa Shahbandeh Vayghan, Pan Filip Bodziarczyk

>>> więcej

 

Ogłoszenie – stypendysta/ka do projektu NCN (geokodowanie)

29 stycznia 2021

Poszukiwany/a kandydat/tka zainteresowany/a geokodowaniem danych dotyczących szkód wyrządzanych przez zwierzęta w ramach projektu Sonata NCN „Wpływ zmian użytkowania ziemi na częstość konfliktów między człowiekiem a dzikimi zwierzętami w Karpatach Polskich”.

Wynik naboru: Pani Patrycja Mola

>>> więcej

 

Nowa publikacja w zakładzie

5 czerwca 2020

Początkiem czerwca ukazała się publikacja charakteryzująca i rekonstruująca rozwój sieci kolejowej w Galicji i na Śląsku Austriackim w latach 1847-1914 pt. Railway network of Galicia and Austrian Silesia (1847-1914). Ważnym elementem artykułu jest baza danych sieci, którą można pobrać z repozytorium Mendeley. Artykuł jest jedną z prac powstałych w ramach projektu „Opracowanie interaktywnej bazy danych Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857–1910” finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015-2020. Projekt 1aH 150324 83.

Link do artykułu –  Kaim D., Taczanowski J., Szwagrzyk M., Ostafin K., 2020, Railway network of Galicia and Austrian Silesia (1847-1914), Journal of Maps, 16:1, 132-137, DOI: 10.1080/17445647.2020.1762774 - https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1762774

Link do mapy – https://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/17445647.2020.1762774?scroll=top

Link do bazy danych - https://data.mendeley.com/datasets/h2gzf2pggm/1

Grant Sonata NCN

24 maja 2020

Dr Dominik Kaim uzyskał grant w konkursie Sonata NCN, w którym zajmować się będzie wpływem zmian użytkowania ziemi na częstość konfliktów między człowiekiem a dzikimi zwierzętami w Karpatach Polskich. Projekt finansowany ze środków NCN zaplanowano na 3 lata.

Granty w programie Miniatura

15 kwietnia 2019

Pracownicy Zakładu Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji uzyskali granty Narodowego Centrum Nauki, w ramach programu Miniatura. Dr inż. Natalia Kolecka w ramach projektu odbędzie staż naukowy w instytucie Swiss Federal Research Institute WSL, gdzie realizować będzie badania dotyczące porzucania gruntów rolnych na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2. Dr Dominik Kaim odbędzie w ramach projektu wizytę konsultacyjną w Silvis Lab - Spatial Analysis for Conservation and Sustainability na Uniwersytecie Wisconsin-Madison w Stanach Zjednoczonych, by dostosować wypracowaną tam metodę wyznaczania sąsiedztwa obszarów naturalnych i antropogenicznych (Wildlife-Urban Interface, WUI) do warunków karpackich.

Stopień doktora habilitowanego dla dr Małgorzaty Luc

4 kwietnia 2019

W dniu 4 kwietnia 2019 Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr Małgorzacie Luc stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geografii.

Serdecznie gratulujemy! 

Zmiany użytkowania mogą pozytywnie wpłynąć na łączność siedliskową dużych ssaków w przyszłosci

8 stycznia 2019

Badania opisane w artykule pokazują, że przyszłe zmiany użytkowania ziemi mogą pozytywnie wpłynąć na łączność siedliskową dużych ssaków w Karpatach, przy czym kluczowym czynnikiem utrudniającym tą zmianę może być złe planowanie przestrzenne.

Kaim, D., Ziółkowska, E., Szwagrzyk, M., Price, B. and Kozak, J., 2019. Impact of Future Land Use Change on Large Carnivores Connectivity on the Polish Carpathians. Land, 8(1), p.8.

Wysokość roślinności na obszarach sukcesji wskazuje na moment porzucenia gruntów

25 września 2018

Porzcanie ziemi może być lepiej poznane, gdy wiemy, w jakim okresie się rozpoczęło. Wysokość roslinności może być dobrym wskaźnikiem ułatwiającym tę analizę.

Kolecka, N., 2018. Height of successional vegetation indicates moment of agricultural land abandonment. Remote Sensing, 10(10), p.1568.

Zmiany użytkowania ziemi wpłyną na zagrożenie powodziowe w przyszłości

8 lipca 2018

Kierunki zachodzących w przyszłości zmian użytkowania ziemi przełożą się m.in. na poziom zagrożenia powodziowego – analizę trzech scenariuszy dla zlewni Ropy przeprowadził w tym zakresie mgr Marcin Szwagrzyk z zespołem. 

Szwagrzyk, M., Kaim, D., Price, B., Wypych, A., Grabska, E. and Kozak, J., 2018. Impact of forecasted land use changes on flood risk in the Polish Carpathians. Natural Hazards, 94(1), pp.227-240. 

Nowy projekt IRSEL

15 grudnia 2017

Zespół Zakładu bierze udział w trzyletniem projekcie IRSEL (Innovation on Remote Sensing Education and Learning), finansowanym w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest m.in. wypracowanie materiałów edukacyjnych w zakresie teledetekcji. Więcej informacji o konsorcjum oraz działaniach można znaleźć na stronie projektu.