Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mateusz Troll

Zainteresowania badawcze

 • zmiany zagospodarowania w polskich i ukraińskich Karpatach Fliszowych
 • dawny austriacki kataster gruntowy jako źródło informacji geograficznej dla obszarów górskich
 • zastosowanie GIS w badaniach obszarów górskich
 • zastosowanie nawigacji satelitarnej GNSS do pozyskiwania informacji geograficznej

Wykształcenie

1994: stopień magistra w zakresie geografii fizycznej na kierunku geografia, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego; praca pt. Zależność degradacji lasów od warunków środowiskowych w masywie Skrzycznego (Beskid Śląski)

2000: tytuł doktora w zakresie nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; praca pt. Związek użytkowania ziemi z warunkami środowiska przyrodniczego w Beskidach Zachodnich

Zatrudnienie

1993/1994: studencki staż asystencki w Instytucie Geografii UJ

1994: technik w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej IG UJ

1995-1997: asystent w Zakładzie GIS IG UJ

1997-2000: studia doktoranckie w IG UJ

2000-2002 asystent w Zakładzie GIS Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

2002-2014: adiunkt w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji IGiGP UJ 

od 2014: starszy wykładowca w Zakładzie SIGKiT  IGiGP UJ

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Zbiorów Kartograficznych IGiGP UJ

Administrator uniwersyteckiej licencji Esri SITE dla UJ

Obecnie prowadzone kursy akademickie

Zajęcia na kierunku geografia:

 • Geoinformatyka
 • Modele i bazy danych przestrzennych       
 • GIS I (VC Esri)
 • Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
 • Ćwiczenia terenowe regionalne Babia Góra

Zajęcia na kierunku e-gospodarka przestrzenna:

 • Modele i bazy danych przestrzennych

Zajęcia na studiach podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS:

 • Pozyskiwanie danych z zastosowaniem nawigacji satelitarnej GNSS

Projekty badacze i dydaktyczne realizowane w ostatnich latach

 • Zastosowanie nawigacji satelitarnej do pozyskiwania danych przestrzennych, Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi; projekt indywidualny (2007-2008)
 • Geographic Information Science and Technology in Croatian Higher Education GIST-CroHE, projekt TEMPUS, CD_JEP-41174-2006(HR); wykonawca (2007-2009)
 • Zastosowanie pomiarów laserowych do pozyskiwania danych przestrzennych, Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi; projekt indywidualny (2009)
 • Zastosowanie technologii GNSS do pozyskiwania danych przestrzennych, Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi; projekt indywidualny (2011-2012) 
 • Opracowanie interaktywnej bazy danych społeczno-gospodarczych dla Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857 – 1910 (0324/NPRH4/H1a/83/2015); wykonawca pomocniczy (od 2017) 

Wybrane publikacje

Troll M., 2017, O reprezentatywności długoletnich, interdyscyplinarnych badań pasterstwa w Czarnohorze (artykuł polemiczny), Prace Geograficzne, z. 151, s. 135-152 [http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.17.026.8038].

Troll M., Ostafin K., 2016, Use of late 18 th and early 19 th century cadastral data to estimate past forest cover change – a case study of Zawoja village, Prace Geograficzne, z. 146, s. 31-49 [http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.16.016.5546].

Troll M., 2015, Działo się w Zawoi w roku Pańskim 1787, Rocznik Babiogórski, t. 16, s. 145-151 [wersja elektroniczna udostępniana za zgodą Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich].

Borucki T., Troll M., 2014, Rozgraniczenie II Rzeczypospolitej z Rumunią w świetle źródeł archiwalnych i eksploracji terenowej, cz. I – Unikatowe archiwalium, Geodeta – Magazyn Geoinformacyjny, nr 9 (232), wrzesień 2014, s. 44-48 [wersja elektroniczna udostępniana za zgodą Redakcji].

Borucki T., Troll M., 2014, Rozgraniczenie II Rzeczypospolitej z Rumunią w świetle źródeł archiwalnych i eksploracji terenowej, cz. II – Znaki graniczne, Geodeta – Magazyn Geoinformacyjny, nr 10 (233), październik 2014, s. 46-50 [wersja elektroniczna udostępniana za zgodą Redakcji].

Warchalska-Troll A., Troll M., 2014, Summer Livestock Farming at the Crossroads in the Ukrainian Carpathians: The Unique Case of the Chornohora Mountain Range, Mountain Research and Development, vol. 34, nr 4, s. 344-355 [http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1].

Krukar W., Troll M. (red.), 2013, Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza, skala 1:50 000, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno.

Troll M., 2013, Podział własnościowy połonin pokuckiej części Czarnohory w połowie XIX w., [w:] W. Krukar, M. Troll (red.), Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza, skala 1:50 000, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno.

Troll M., 2012, O zmianach własności połonin po pokuckiej stronie Czornej Hory (Popa Iwana), Płaj, t. 45, s. 56-67.

Troll M., 2011, Działalność młodych badaczy krakowskiego ośrodka geograficznego na Huculszczyźnie z perspektywy opiekuna naukowego, [w:] M. Troll, A. Warchalska (red.), Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 13, s. 13-39.

Troll M., Warchalska A. (red.), 2011, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 13, ss. 320.

Krukar W., Troll M., 2010, Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza, skala 1:60 000, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno.

Sitko I., Troll M., 2008, Timberline Changes in Relation to Summer Farming in the Western Chornohora (Ukrainian Carpathians), Mountain Research & Development, vol. 28, nr 3-4, s. 263-271 [http://dx.doi.org/10.1659/mrd.0963].

Kozak J., Estreguil C., Troll M., 2007, Forest cover changes in the northern Carpathians in the 20th century: a slow transition, Journal of Land Use Science, vol. 2, nr 2, s. 127-146 [http://dx.doi.org/10.1080/17474230701218244].

Troll M., Kozak J., 2007, Wojciech Widacki 1943-2006, Przegląd Geograficzny, t. 79, 2, s. 341-346.

Troll M. (red.), 2006, Czarnohora. Przyroda i człowiek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, ss. 232.

Troll M. (red.), 2006, Czarnohora. Kraina połonin - Чорногора. Країна полонин (album fotograficzny), Wyd. Ruthenus, Krosno, ss. 144.

Troll M., 2006, O obozach naukowych "Czarnohora 2003-2004" i ich wynikach, [w:] M. Troll (red.), Czarnohora. Przyroda i człowiek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 205-208.

Troll M., Sitko I., 2006, Pasterstwo, [w:] A. Wielocha (red.), Góry Huculszczyzny, COTG PTTK, Kraków, s.109-114.

Troll M., Sitko I., 2006, Pasterstwo w zachodniej Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie) w ujęciu przestrzenno-czasowym,[w:] M. Troll (red.), Czarnohora. Przyroda i człowiek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 111-140.

Pyla D., Troll G., Troll M., 2006, Studia podyplomowe UNIGIS jako przykład oferty e-learningowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,[w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 171-175.

Troll M., 2004, Zastosowanie GIS i teledetekcji w badaniach użytkowania ziemi w Beskidach, Geoinformatica Polonica, vol. 6, s. 109-121.

Kozak J., Troll M., 2002, Environmental controls of the land-use and land cover mosaic in selected mountain chains of Eurasia, [w:] R. Bottarin, U. Tappeiner (red.), Interdisciplinary Mountain Research, Blackwell Verlag, s. 72-80.

Troll M., 1999, Lasy, ich przemiany i przestrzenne zróżnicowanie, [w:] W. Widacki (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji, IG UJ, Kraków, s. 15-32.

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1999, Degradacja lasów, [w:] W. Widacki (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji, IG UJ, Kraków, s. 33-84.

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1999, Semi-natural Landscapes of the Western Beskidy Mts. Ecology (Bratislava), vol. 18, nr 1, s. 53-62.

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1995, The Anthropogenic Upper Treeline in the Silesian Beskid Mts. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, z. 98, s. 199-207.

Troll M., 1995, Degradacja lasów masywu Skrzycznego (Beskid Śląski) i jej związek z orografią terenu. Sylwan, nr 7, s. 87-91.

Kozak J., Troll M., 1994, Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do badań deforestacji w Beskidzie Śląskim. Fotointerpretacja w Geografii, Warszawa, t. 24, s. 82-89.