Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace doktorskie

Zakład SIGKiT

 • Barbara Jaśkowiec, 2024, Wykorzystanie danych satelitarnych MODIS do badania zmian pokrycia terenu na przykładzie Europy Środkowej.
 • Marcin Szwargzyk, 2021, Wpływ zmiennego pola podstawowego i kontekstu przestrzennego na modelowanie zmian użytkowania ziemi.
 • Elżbieta Ziółkowska, 2016, Dependence of habitat connectivity modeling on continuous and discrete representation of landscape structure.
 • Said Nawar, 2015, Digital soil mapping using spectroscopy and remote sensing: a case study from Egypt
 • Dominik Kaim, 2014, Wykorzystanie powtórzonej fotografii naziemnej w badaniach zmian pokrycia terenu wybranych obszarów Karpat Polskich.
 • Natalia Kolecka, 2012, Numeryczne modelowanie kształtu stromych i urwistych stoków na podstawie danych ze skaningu laserowego i danych fotogrametrycznych.
 • Andrzej Kotarba, 2011, Ocena przydatności danych spektroradiometru MODIS do wyznaczania zachmurzenia ogólnego.
 • Paweł Struś, 2011, Wpływ sposobu generowania Numerycznego Modelu Terenu na obraz rzeźby wysokogórskiej na mapach i fotomapach.

Zakład GIS

 • Katarzyna Ostapowicz, 2007, Modelowanie zmian pokrycia terenu w przestrzeni i w czasie.
 • Mateusz Troll, 2000, Związek użytkowania ziemi z warunkami środowiska przyrodniczego w Beskidach Zachodnich.
 • Jacek Kozak, 1995, Przestrzenny model degradacji lasów Beskidu Śląskiego.

Zakład KiT

 • Ireneusz Jędrychowski, 2004, Problematyka poligonów resztkowych w kartografii planistycznej.
 • Jacek Hebdaś, 2003, Nazewnictwo jako element mapy topograficznej.
 • Janusz Szewczuk, 1982, Kartograficzna metoda delimitacji obszaru na przykładzie rozmieszczenia ludności w Polsce.
 • Kazimierz Trafas, 1974, Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji.