Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji (Zakład SIGKiT) został założony w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 lipca 2007 roku. Zakład SIGKiT powstał z połączenia działających wcześniej w IGiGP zakładów: Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz Kartografii i Teledetekcji.

Zespół Zakładu SIGKiT prowadzi badania dotyczące wykorzystania w geografii technologii pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji informacji geograficznej (teledetekcja, GIS, kartografia), zajmuje się dydaktyką oraz popularyzacją wiedzy na ten temat. Ważnym polem działalności edukacyjnej Zakładu jest stosowanie e-learningu oraz metodyka e-learningu w geografii.