Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka

Zespół Zakładu SIGKiT prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach „geografia i gospodarka przestrzenna” (studia I stopnia) oraz „geografia” i „e-gospodarka przestrzenna” (studia II stopnia). W latach 2007-2019 zajęcia na studiach II stopnia na kierunku „geografia” były prowadzone w ramach specjalności „Systemy Informacji Geograficznej”. Szczegółowy opis kursów można znaleźć w katalogu kursów. Od roku akademickiego 2019/2020 zajęcia prowadzone są także w szkole doktorskiej nauk społecznych. Zakład SIGKiT prowadzi także (od 2004 r.) studia podyplomowe „Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS”.

Tematyka zajęć obejmuje cały wachlarz zagadnień związanych z modelowaniem oraz infrastrukturami danych przestrzennych, różnorodnymi technologiami pozyskiwania danych przestrzennych (w tym głównie teledetekcja oraz systemy nawigacji satelitarnej), analizą i wizualizacją danych. Zespół Zakładu SIGKiT jest prekursorem stosowania metod nauki na odległość, zarówno w ramach studiów podyplomowych UNIGIS, jak i zajęć prowadzonych na studiach I i II stopnia. W realizowanych zajęciach dydaktycznych wykorzystywane jest różnorodne oprogramowanie, w tym przede wszystkim ArcGIS (licencja Esri Site).