Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Projekty badawcze w Zakładzie SIGKiT prowadzone są w następujących kierunkach:

  • badania przemian środowiska przyrodniczego oraz relacji człowiek - środowisko
  • wpływ rozwoju teorii i technologii informacji geograficznej na geografię
  • e-nauczanie w dydaktyce GIS

Badania w pierwszym obszarze dotyczą przede wszystkim przemian pokrycia terenu i użytkowania ziemi, w różnych skalach czasowych, głównie w północnej części Karpat. Badane są także relacje człowiek - środowisko w specyficznych warunkach górskich.
Drugi temat obejmuje badania oddziaływań rozwoju teorii i technologii informacji geograficznej na współczesną geografię oraz nauki przyrodnicze, wiąże się przede wszystkim z zagadnieniami pozyskiwania danych geograficznych, ich jakością oraz metodami ich przetwarzania. Trzeci temat badawczy dotyczy możliwości zastosowania technologii geoinformatycznych w nauczaniu GIS oraz geografii na różnych poziomach edukacji.